Wat is het Reiss Motivation Profile?

Het Reiss Motivation Profile  is een motivatie onderzoek dat antwoord geeft op de vraag:

“Wat is mijn identiteit en wat drijft mij nu écht in dit leven?”
of wel
“Who am I and what makes me happy?”.

16 motieven bepalen wat voor ons leven belangrijk is en waar we in ons leven naar willen streven. Deze motieven bepalen ook welk beeld we van onszelf hebben en tegelijkertijd hoe we een ander zien en ervaren.

Concreet levert het profiel je op

  • inzicht in welke van de 16 motieven je prioriteit zal moeten geven
  • welke activiteiten zinvol zijn voor je motivatie en je energie geven
  • welke activiteiten je motivatie onder druk zetten of energievretend zijn
  • hoe je vrijer activiteiten kunt uitvoeren die tegen je natuur indruisen
  • inzicht in je manier van handelen in bepaalde situaties
  • inzicht in je keuzes