Selectie

Selectie aan de poort

Steeds meer studies hebben een ‘selectie aan de poort’.  Je moet laten zien dat je goed weet wat de studie inhoudt en dat je gemotiveerd bent. Je moet ook aantonen dat je de capaciteiten hebt om de studie af te maken.

Wij helpen je met het voorbereiden op de selectie voor een studie, bijvoorbeeld met:

  • Inzicht in de criteria van de instelling;
  • Inventariseren van de motivatie, kwaliteiten, interesses, ervaringen en prestaties die je onder de aandacht wil brengen;
  • Het schrijven van een motivatiebrief;
  • Opstellen van een CV;
  • Samenstelling van een dossier en;
  • Oefenen van gesprekken.

Zo sta je sterker en verspeel je niet de kansen op de studie die jij wilt doen.

Bij de samenstelling van selectiedossiers en de aanmelding voor de betreffende studies moet het tijdspad goed in de gaten worden gehouden. Vaak moet het dossier al in november of februari aangeleverd worden en zijn de gesprekken al in februari /maart.

Dit traject verschilt duidelijk van het studiekeuzetraject, omdat we er hier vanuit gaan dat de studiekeuze al gemaakt is en dat we deze nu zo goed mogelijk moeten overbrengen aan de opleiding van jouw keuze.

Hoeveel gesprekken?

Over het algemeen rekenen we op drie gesprekken van anderhalf uur.

Tarieven “Ik kies een studie die mij past”