Leren kan lastig zijn om allerlei redenen.

Waarom kan je je niet concentreren, waarom blijft de stof niet “hangen”, waarom zie je de grote lijn niet of vergeet je juist alle details? En waarom interesseert je de stof eigenlijk helemaal niet? Goed mogelijk dat de leerstijl zoals gehanteerd op school of op het huiswerkinstituut, niet bij jou past.

Plannen en organiseren is altijd lastig, maar wel altijd belangrijk bij het maken van huiswerk, werkstukken en scripties. Ik kan je hierbij helpen maar indien nodig ook de stok achter de deur zijn.

Werkstukken en scripties kunnen zich omvormen tot een zwaard van Damocles. Ze kunnen zorgen voor veel studievertraging. Het is goed om vanaf het begin, maar ook in een later stadium, veel aandacht te geven aan planning, structurering, afstemming en schrijfstijl. Ik kan je hierin helpen.