Studiekeuze voor hogbegaafden

Het talent versterken door een goede studiekeuze.

Het symposium “Samen elk talent versterken”  van het National Talent Centre of the Netherlands krijgt van mij een tien. Jammer dat ik niet alle werkgroepen kon volgen. Ik koos voor “De stem van jongvolwassenen in de zoektocht naar betekenis” waarin de panelleden aangaven hoe zij met hun “uitzonderlijk talent” omgingen. Het was goed om de jongeren met hun ervaringen eens zelf aan het woord te laten. Een stimulans om mij verder te verdiepen in het onderwerp:

Studiekeuze hoger onderwijs voor hoogbegaafden

Wat speelt er bij de studiekeuze van deze groep en wat zijn de mogelijkheden en afwegingen.

In de workshop triggerde mij vooral de verhalen van de meer visueel ingestelden en de schoolverlaters, maar zij die het in de breedte zochten gaven ook mooie inzichten.

De beelddenker

Uit de verhalen van de meer visueel ingestelden kwam weer duidelijk naar voren de sterke ontplooiing later in het vwo, wanneer inzicht belangrijker wordt dan stampen en de regels volgen. Maar ook hoe onbegrip voor dylslexie en/of dyscalculie later in de studie de prestaties nog kunnen ondermijnen. Natuurlijk ook al omdat deze studenten door het verleden al ernstig twijfelen aan hun kunnen, zelfs al hebben zij uitzonderlijke talenten. Inzicht van de jongeren in hun talenten en de mogelijke valkuilen is essentieel bij de studiekeuze van deze hoogbegaafden.

Schoolverlater?

In mijn werk ben ik al regelmatig jongeren tegengekomen die op school helemaal niet goed in hun vel zaten, ondanks of misschien juist door hun uitzonderlijk talent. Zij zakten soms af naar een steeds lager niveau of gooide aan het eind van het VWO de handdoek in de ring en verlieten zonder eindexamen de schoolbanken.  Voor hen zijn er nog vele mogelijkheden om de draad weer op te pakken. Vaak geen makkelijke, maar wel een mogelijke weg. Zo kan je denken aan een staatsexamen in enkele vakken, een colloquium doctum voor de universiteit, een 21+ toets voor het HBO, een examen bij Boswell, de Open Universiteit, deeltijd of duale opleidingen, verkorte opleidingstrajecten etc. Er zijn echt veel mogelijkheden in de studiekeuze voor hoogbegaafden in die hoek.

Breed georiënteerd

Het breed zoeken blijft ook altijd belangrijk. Verbreed het beeld door andere activiteiten die een beroep doen op je inzichten en talenten. In het studenten leven zijn hier altijd volop mogelijkheden voor of je nu kijkt naar activiteiten aan de universiteit, in de vereniging, bij vrijwilligers organisaties etc. Maar je kan natuurlijk ook verbreding/verdieping  zoeken door een honours college te volgen, voor een dubbelstudie te kiezen of in tweede jaar voor een tweede bachelor te gaan. Bij de studiekeuze van het hoger onderwijs voor hoogbegaafden zijn de mogelijkheden die in de omgeving zijn ook van groot belang. Dit is bij de coaching ook van groot belang.

Is het makkelijk

Is studeren voor de meer begaafden onder ons altijd een eitje? Het blijkt van niet. Vaak zijn ze niet gewend te studeren, of ze zien teveel kanten van het onderwerp en maken het zo te moeilijk, of de focus is door de vele input op alle gebied lastig te krijgen (immers HB en HS liggen vaak dicht bij elkaar), of de docenten vallen tegen, of het systeem valt tegen, of ….. Er is nu meer aandacht voor de problemen van hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs. Het Landelijk netwerk HB-HO is hiervoor opgericht. Simone Keijsers van dit netwerk begeleidde bovengenoemde workshop zeer vakkundig,

Wat zijn de mogelijkheden bij de studiekeuze in het hoger onderwijs voor hoogbegaafden ? 

Er kan heel veel, ik onderzoek graag met je wat je droom is en welke mogelijkheden er zijn om je droom te verwezenlijken of in ieder geval stappen in die richting te zetten. Neem contact met mij op om te kijken waar je kracht ligt en waar je rekening mee moet houden.

Studiekeuze hoger onderwijs voor hoogbegaafden
Getagd op: